De veranderingen binnen de Binckhaven en de Binckhorst volgen elkaar in hoog tempo op. Er wordt hard gewerkt om het gebied te transformeren naar een plek waar naast werken ook wonen en recreëren centraal staat. Het college van Ben W heeft de gebiedsaanpak en het omgevingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. De plannen hiervoor zijn inmiddels bekend en daar brengen we je graag van op de hoogte!

DE TRANSFORMATIE VAN HET GEBIED

Samen met initiatiefnemers zal de Binckhorst de komende jaren nog meer transformeren naar een nieuwe stadswijk waar gewerkt, gewoond én gerecreëerd kan worden. Met de nieuwe gebiedsaanpak wordt duidelijk welke ambities er de komende jaren zijn voor de Binckhorst. In de nieuwe gebiedsaanpak worden gebiedspaspoorten geïntroduceerd. Samen met initiatiefnemers worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van de openbare ruimte, energievoorzieningen, vergroening, gezamenlijke grondexploitaties, vestiging scholen en zorginstellingen, opknappen kades, mobiliteitsoplossingen en behoud van karakteristieke gebouwen.

OMGEVINGSPLAN BINCKHORST

De gebiedsaanpak Binckhorst is sterk verbonden met het door het college vastgestelde Omgevingsplan Binckhorst. In het Omgevingsplan worden de juridisch-planologische regels vastgelegd. De gebiedsaanpak maakt concreet welke initiatieven de komende jaren actief worden ondersteund of geïnitieerd. Het hele Omgevingsplan lees je hier.

PLANNEN BINCKHORST EN BINCKHAVEN

Verantwoordelijk wethouder Revis (Stadsontwikkeling, VVD) vertelt hierover: “Met het Omgevingsplan en de gebiedsaanpak kunnen wij nu gebied voor gebied in de Binckhorst aanpakken en daarbij de ambities voor het totale gebied realiseren. Zo worden de komende jaren al woningen gerealiseerd in de Trekvlietzone, aan de Maanweg en rond het Maanplein, daarnaast zullen nieuwe bedrijven (startups) zich vestigen rond de Binckhaven. Ook wordt de komende jaren al werk gemaakt van het vergroenen van de Binckhorst door de aanleg van een Lintpark langs de Vliet, de kasteeltuin en een park voor de begraafplaats St. Barbara. Sommige gebieden vragen nog verder onderzoek en uitwerking van de gewenste ambities, zoals de Binckhorst-noord. Samen met bestaande bedrijven, grondeigenaren, bewoners en initiatiefnemers transformeren we de Binckhorst tot een nieuwe woon-werkwijk waar oud en nieuw samen een plek krijgen.” De hele gebiedsaanpak lees je hier.

Volg de Binckhaven via Facebook  en Twitter, of bekijk onze website. Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Binckhaven en de Binckhorst.

Terug naar overzicht