Tijdens het symposium “Booming Binckhorst” op woensdag 5 april in de Caballerofabriek kwamen 250 stakeholders en sleutelfiguren uit de vastgoedsector samen om de mogelijkheden voor de Binckhorst te bespreken.

Marc Nelen, een bestuurslid van Vastgoed sociëteit Haaglanden, kaart aan dat continuïteit van initiatieven als doel wordt gesteld. Door de juiste wisselwerking tussen de gemeente en de aanwezigen zal een doorlopende aanvoer aan initiatieven er uiteindelijk voor zorgen dat de gehele Binckhorst op een duurzame, gezellige en efficiënte manier zal worden ingevuld. Tijdens het eerste gedeelte werd ingegaan op het gemeentelijk beleid: wonen, werken, economie en mobiliteit. En tijdens het tweede gedeelte ging het over de initiatieven en ontwikkelingen van commerciële partijen.

Veel positieve ontwikkelingen, initiatieven en kansen passeerden de revue. Paul Janssen, projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, ging in op de ontwikkelingen van de Rotterdamsebaan. ‘Het voortraject duurde iets langer en kostte wat meer, maar het resultaat is mooi. Ook het gebied rondom de Rotterdamsebaan zal worden geherwaardeerd en we krijgen de duurzaamste tunnel die er is’, aldus Janssen. Van de Ban van AM haakte daarop in en vertelde over de Global Village, het project in de Binckhorst waarin AM in een recordtempo huisvesting voor statushouders heeft gerealiseerd. Visscher van Amvest benadrukte tevens de voordelen van beleggen in de Binckhorst. Ook de aanwezigen concludeerden dat de Binckhaven een gebied is met veel potentie, kansen en groei. Wethouder Revis ging ook in op de ontwikkeling van de Binckhorst en tal van initiatieven kwamen aan bod:

De verrassende kant van het Haagse centrum
De gemeente Den Haag is druk in de weer om ‘het Haagse nieuwe Centrum’ te ontwikkelen, waar wonen en werken samen komen in de Binckhorst. De gemeente zal de Binckhaven door een nieuwe bril laten zien. Wethouder Revis zag al vanaf het begin van zijn carrière de Binckhorst  als een plek met veel potentie. Om na te gaan hoe de toekomst van de Binckhorst eruitziet over 40 jaar, wees Revis naar het volgende: om de woningbehoefte in te vullen en het aantal van 650.000 inwoners te kunnen passeren, er per jaar 2.500 woningen gebouwd moeten worden. Dat zijn minimaal 5.000 woningen in de Binckhorst. Daaromheen zal de stad leefbaar worden gemaakt en de infrastructuur hierop ingericht. De stad zal op een klimaatbestendige manier worden gebouwd, waar start-ups en scale-ups hun weg vinden en talenten tot bloei kunnen komen.

Bij het college staat de toekomst van de stad Den Haag hoog in het vaandel. Zo zijn er verschillende agenda’s samengesteld: ruimte voor de stad, een sociale agenda en een vernieuwende economische agenda. Aan de hand van die agenda’s worden er op een structurele en gerichte manier toekomstplannen gemaakt.

Door de grote verdichting van de stad met woningen, wordt het belang van de buitenruimte veel meer waard en wethouder Revis probeert bij de ontwikkeling van de Binckhorst daarom vanuit de buitenruimte te denken. De Binckhorst heeft tenslotte een naoorlogs verleden en het heeft een rauw en industrieel karakter. Niet voor niets gaf Revis aan zijn toespraak de titel ‘De verrassende kant van het Haagse centrum’: er zijn tal van ontwikkelingen te beginnen bij de Rotterdamsebaan die momenteel wordt aangelegd. Ook zal de bereikbaarheid van het gebied geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door de aanleg van een metrolijn of een innovatieve tram. En zoals Revis aankaartte als ‘niet onbelangrijk’ zal er tevens een groen park en een recreatiegebied komen. Jonge bedrijven worden ook gestimuleerd zich in de Binckhorst te vestigen. De Caballerofabriek, waar al tal van scale-ups en start-ups gevestigd zijn, barst uit zijn voegen en meerdere hubs zullen door de gemeente geïnitieerd worden.
Wonen en werken wordt in de toekomst dichter bij elkaar gebracht. Kortom, de Binckhorst is volop in ontwikkeling en ook de visie rondom het gebied wordt de komende periode door de gemeente uitgewerkt.

Wees trots op de Rotterdamsebaan
Paul Janssen, Projectdirecteur Rotterdamsebaan, ging in op het project rondom de Rotterdamsebaan. Het gebied rondom de Rotterdamsebaan zal worden geherwaardeerd. Momenteel zijn de werkzaamheden in volle gang. ‘Vandaag de dag is het bouwen van tunnels risicomanagement en infrastructuurmanagement’, aldus Janssen.
Daar waar gebouwd wordt is altijd overlast en dat kan niet weggenomen worden. De tunnel wordt wel gebouwd onder bepaalde voorwaarden: het moet een landmark met een duurzaam karakter worden. Een dak van zonnepanelen, een energieneutraal dienst- en techniekgebouw en een bredere boortunnel bieden extra flexibiliteit voor de toekomst. Kortom, de Rotterdamsebaan krijgt de duurzaamste tunnel van Nederland en Europa. Hier kunnen we trots op zijn volgens Paul Janssen.
Enkele weetjes over de boortunnel van de Rotterdamsebaan:

  • Het gesloten gedeelte is 1.860 meter lang
  • De boortunnel bestaat uit twee buizen van ongeveer 10 meter doorsnede
  • De buizen liggen op vijf meter afstand van elkaar
  • De tunnel is ongeveer 30 meter breed
  • Het diepste punt van de tunnel komt op ongeveer 29 meter onder de grond

Frank is een Binck
Een festival dat een jaar duurt, een dorp van gerecycled afval en een stadslab. Dat zijn de plannen voor een braakliggende kavel in de Binckhorst, die vanaf deze zomer voor één jaar vorm gaan krijgen. Na dat jaar zal projectontwikkelaar Stebru haar plan ‘Frank is een Binck’ op deze kavel realiseren. Bart Snijders van Stebru lichte zijn plannen toe voor deze stoere multifunctionele landmark voor de nieuwe entree van de Binckhorst. ‘Frank is een Binck’ is geinspireerd door de beroemde jeugdherberg Ockenburg van architect Frank van Klingeren. Het project bestaat uit een concepthotel met rooftop bar in de voormalige Van Klingeren vleugel, een co-working space met open werkruimtes voor startende ondernemingen en een flexibel woonconcept dat ruimte biedt aan zowel sociale huur appartementen als appartementen voor de markt. Het gebouw geeft op een eigentijdse wijze invulling aan hinder en ontklontering, de pijlers van het gedachtegoed van architect Frank van Klingeren. De herbouw van het gebouw van Van Klingeren op de Binckhorst is de grootste verhuizing van een gebouw in Nederland.

Challenge kavel 2 – The Urban lab
Het plan van De Mannen van Schuim en Studio Komma om een afgedankte parkeergarage uit Gouda neer te zetten op de Binckhorst heeft de prijsvraag ‘Challenge kavel 2 – The Urban Lab’ gewonnen. De prijs bestaat uit een gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro voor de verdere ontwikkeling van het plan.
Voor het project ZIP2516 willen de bedenkers de oude parkeergarage gaan hergebruiken als flexibel gebouw voor een bakkerij van Happy Tosti, een ruimte voor creatieve start-ups en een Urban Playground waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en evenementen worden georganiseerd.

Wethouder Boudewijn Revis noemt het plan “een verrijking voor de Binckhorst”. “Het is een goed innovatief concept dat past binnen de ontwikkelingen van de Binckhorst en is een aanwinst voor het gebied rondom de Binckhorsthaven. Het gebied wordt de komende tijd verder opgeknapt en ontwikkelt zich meer en meer tot een gebied om te werken, wonen en recreëren.”
Kortom, het symposium was een dag vol inspiratie en ideeën. ‘Ik verwacht dat er naar aanleiding van vandaag nieuwe initiatieven zullen starten en dat de de samenwerking tussen de gemeente en de verschillende stakeholders uit de vastgoedsector een positief effect zal hebben op de ontwikkelingen in de Binckhorst’, aldus Nelen. Ook de gemeente Den Haag ziet de toekomst van de Binckhorst zonnig in. ‘Wij zijn hard bezig met de ontwikkelingen in dit gebied. Het is fijn om daarin samen te kunnen werken. Het is ook goed om te zien dat ieder positief verrast is met de initiatieven die al gaande zijn’, aldus Te Selle van de gemeente Den Haag.

Terug naar overzicht