De #Binckies van de gemeente Den Haag werken met een team van experts aan de ontwikkeling van de Binckhaven. Zo vertelde #Binckie Jeroen Hutten in de vorige editie over de plannen omtrent de bereikbaarheid van het gebied en de toekomstige verbeteringen van het openbaar vervoer. Dit keer is Henk Heijkers, expert op het gebied van duurzaamheid, aan het woord. Hoe zorgt hij voor een groener en duurzamer gebied? En hoe uit zich dat in de Binckhaven? Tijdens een interview vertelt hij hier ons uitgebreid over.

HENK ZIJN VISIE OP DE BINCKHAVEN

Zo’n 15 jaar geleden was de Binckhorst volgens Henk een echt bedrijventerrein. In zijn functie als milieugeograaf van de Gemeente Den Haag kon hij zich toentertijd nog niet inzetten voor de Binckhaven. Pas vanaf het moment dat Den Haag moest uitbreiden en de Binckhorst hier een geschikte bestemming voor leek, werd Henk betrokken bij het gebied. Voor de juiste inspiratie is hij naar het buitenland gegaan om bedrijventerreinen te bezoeken. Henk vertelt hierover: “Bedrijventerreinen in Kopenhagen en het oostelijke havengebied van Amsterdam, zijn goede voorbeelden van industrieterreinen die veranderd zijn in een hippe plek. Het zijn allemaal typische karakterplekken die heel lang betekenis hebben gehad in een andere zin en nu langzamerhand veranderen tot spannende centrumwijken.”

Volgens Henk mogen (en kunnen) we de Binckhorst ondertussen al vergelijken met hippe industriegebieden en kan het gebied nog succesvoller uitgebreid worden. Hoe? Daar heeft Henk wel een idee over: “Er is al zoveel gebeurd in het gebied. Dit zie je al terug op de wandfoto in de CabFab van de werknemers van de toenmalige sigarettenfabriek. Ik hoop dan ook dat alle veranderingen die nog gaan komen in de Binckhorst een goede aansluiting hebben op vroeger. Dit kan door het behouden van gebouwen van vroeger, maar ook door bijvoorbeeld mensen de verhalen over het gebied te laten vertellen. Stichting Haags Industrieel erfgoed (SHIE) is hier een goed voorbeeld van. Ze hebben prachtige verhalen over alles wat er binnen de Binckhorst en Binckhaven is gebeurd. Bovendien kunnen verhalen juist een plek uniek en aantrekkelijk maken. Je wil tenslotte op een plek wonen die betekenis heeft.”

DUURZAAMHEID IN DE BINCKHAVEN

Henk is in 2001 begonnen bij de Gemeente Den Haag als milieugeograaf en ziet zijn functie als een vak van de toekomst. “We komen uit een fossiel tijdperk waar we vanaf moeten, ook in de Binckhaven. Bijvoorbeeld door de woningen van het Maanplein te verwarmen met duurzame bronnen en zoveel mogelijk energie zelf te produceren. Door het opslaan van warmte in de bodem, kun je dit realiseren. Dit worden ook wel geothermiebronnen genoemd. Op die manier wordt de Binckhorst in mijn ogen een energie positief gebied.” Maar Henk heeft nog meer ideeën bij een energie positief gebied: “Als alle daken in de Binckhorst voorzien worden van zonnepanelen en dat in combinatie met andere vormen van groene energie, gebruiken we zoveel mogelijk duurzame energie. Met een energieontwikkeldocument kunnen onder ander deze ambities gerealiseerd worden. Hiervoor zijn alle stakeholders van de Binckhorst en het energienetwerk van Den Haag nodig.”

De Binckhaven staat bekend om haar innovaties, ook op het gebied van duurzaamheid. Henk vertelt hierover: “Het zou fantastisch zijn als er in het gebied worden gerealiseerd, door bijvoorbeeld de startups in het gebied, die te maken hebben met onder andere geothermie en stroomopwekking. Zo kunnen we in combinatie met het Haagse beleid in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. ”

Ook op het gebied van openbaar vervoer kan de Binckhaven volgens Henk een stuk duurzamer worden. “In een stad als Den Haag, waar ruimte in nood is, is het effectief om openbaar vervoer optimaal te benutten. Wanneer er goede voorzieningen zijn voor het openbaar vervoer, hoef je als bewoner niet altijd een 2de auto aan te schaffen.”

Wat een gebied nu echt duurzaam maakt is een ruimtelijke ordening vraagstuk, waar Henk graag zijn tanden inzet. Hij licht deze economische en duurzame uitdaging toe: “Hoe langer je in een gebied verblijft, hoe duurzamer je bezig bent. Daarom zou je binnen een woongebied de uitdaging moeten hebben dat je er kunt werken en geld kunt verdienen. En als dat ergens zou moeten kunnen, dan is dat wel in de Binckhorst!”

(GROENE) TOEKOMST VOOR DE BINCKHAVEN

Over wat hij de mooiste ontwikkeling binnen het gebied vindt, hoeft Henk niet lang na te denken: “De samenwerking tussen kunstenaars, startups en ondernemers in de Binckhaven is mooi om te zien. Maar ook de organische transformatie waar Jeroen het over had, heeft zo’n positief effect op het gebied gehad.”

De uiteindelijke wens van Henk wat betreft duurzaamheid is dat de Binckhorst energie positief wordt en de energievoorziening op zichzelf duurzaam is. Op die manier wordt de Binckhorst, ook op het gebied van duurzaamheid, een inspiratieplek voor andere wijken in en om Den Haag.

Terug naar overzicht